Publicaties

Boeken: auteur Nico (N.L.) van Dinther


Sprokkels uit Poortugaals Historie; uitgave Gemeente Poortugaal, 1977.
De Laat-Gotische Kruiskerk te Poortugaal, uitgave NH kerk Poortugaal, i.vm. met Kerkepad, 1979.
Van Dinther, Brabantse Geslachten, Middeleeuwen 1100-1500, uitgave Capricornus, 2006.
Dinther tussen Aa-Leigraaf-Beekgraafgebied, uitgave Capricornus, 2014.

Publicaties in periodieken/tijdschriften etc.

Archeologisch onderzoek in de oudste polder van Poortugaal (Westerheem orgaan van de Archeologische Werkgemeenschap voor Nederland (AWN), XXVIII juni 1979 blz. 268-279)
Engelse-import vijzel te Poortuggal ( Westerheem orgaan van de Archeologische Werkgemenschap voor Nederland (AWN), XXXII april 1983, blz. 214-217)

Wat hadden de heren van Heeswijk vóór 1400 met het kasteel te maken? ( Castellogica , I , 1986,blz. 235-244)
Kasteelbouwer(s) in Heeswijk. (Castellogica , III, 1996-I/2, blz. 193-198)

De ligging van het ridderhof Ten Bogaerde te Dinther ( De Wojstap - Kroniek jg. 22 nr. 4, december 2002, blz.14-24)
Speurend in archieven naar sporen in het landschap (De Wojstap - Kroniek, jg. 26 nr. 2, juni 2006, blz. 3-13)
Kanunniken en de Sint Servaakerk te Dinther (De Wojstap - Kroniek jg. 30 nr. 2, juni 2010, blz. 12-19)
Kasteel Avestein te Dinther (De Wojstap - Kroniek, jg. 32, 2012, nrs. 1-3, blz. 17-17,21-27,21-23)
Een koopman van Dinther in de 16e eeuw (De Wojstap - Kroniek jg. 33 nr. 3, sept. 2013, blz. 6-11)
Het vergeten Sint Anthoniushuiske in de Boeckaert te Dinther (De Wojstap - Kroniek jg.35 nr. 2 juni 2015, blz. 22-26)