Biografieën etc.


Het boek "Van Dinther Brabantse Geslachten, middeleeuwen 1100-1500" is te verkrijgen door overmaking van 24,00 euro incl. verzendkosten op ING rekening NL82INGB0000075562 t.n.v. N.L. van Dinther.
Vermeldt bij uw overmaking : Boek, alsmede uw volledige adres.

De verkorte inhoudsopgave luidt:

  • Inleiding
  • De eerste generaties: van Albert tot Nicolaus
  • De hoofdstam: Nicolaus van Dinther en zijn nakomelingen
  • De nakomelingen van [Wouter] Spierinck van Dinther
  • Tak van Boeghe
  • De stam Spierinck van Heeswijk
  • De nakomelingen van [Emond van Dinther]
  • Index, verklarende woordenlijst, gebruikte afkortingen, gedrukte bronnen en literatuur
  • lijst van afbeeldingen, bijlagen.
In het Noordbrabants Historisch Jaarboek 2008 zijn in de rubriek "Kroniek" van de recent - tot en met 2007 - verschenen boeken en bundels van historisch-en wetenschappelijk gehalte over Noord-Brabant, recensies opgenomen.
Op blz. 165-166 is de recensie opgenomen van bovenstaand boek, klik hiervoor op onderstaande link.

recensie boek


--------------------

Een korte biografische schets van:
Wil van Dinther, beeldend kunstenaar