Publicaties


Het boek "Van Dinther Brabantse Geslachten, middeleeuwen 1100-1500" is te verkrijgen door overmaking van 29,00 euro incl. verzendkosten op ING rekening 75562 t.n.v. N.L. van Dinther.
Vermeldt bij uw overmaking : Boek, alsmede uw volledige adres.

De verkorte inhoudsopgave luidt:

  • Inleiding
  • De eerste generaties: van Albert tot Nicolaus
  • De hoofdstam: Nicolaus van Dinther en zijn nakomelingen
  • De nakomelingen van [Wouter] Spierinck van Dinther
  • Tak van Boeghe
  • De stam Spierinck van Heeswijk
  • De nakomelingen van [Emond van Dinther]
  • Index, verklarende woordenlijst, gebruikte afkortingen, gedrukte bronnen en literatuur
  • lijst van afbeeldingen, bijlagen.
In het Noordbrabants Historisch Jaarboek 2008 zijn in de rubriek "Kroniek" van de recent - tot en met 2007 - verschenen boeken en bundels van historisch-en wetenschappelijk gehalte over Noord-Brabant, recensies opgenomen.
Op blz. 165-166 is de recensie opgenomen van bovenstaand boek, klik hiervoor op onderstaande link.

recensie boek


--------------------
U kunt hier onder meer kennis nemen van reeds door mij gepubliceerde artikelen, die soms moeilijk te raadplegen zijn, niet iedereen is in het gelukkige bezit van alle ter zake doende tijdschriften e.d.

De artikelen gepubliceerd in de Wojstap - Kroniek van de Heemkundekring Heeswijk-Dinther-Loosbroek treft U aan in:

De ligging van het ridderhof Ten Bogaerde te Dinther ( De Wojstap - Kroniek jg. 22 nr. 4, december 2002, blz.14-24)

Speurend in archieven naar sporen in het landschap (De Wojstap - Kroniek, jg. 26 nr. 2, juni 2006, blz. 3-13)

De artikelen gepubliceerd in Castelllogica Verkenningen, mededelingen van de Nederlandse Kastelen Stichting treft U aan in:

Wat hadden de heren van Heeswijk vóór 1400 met het kasteel te maken? ( Castellogica , I , 1986,blz. 235-244)

Kasteelbouwer(s) in Heeswijk. (Castellogica , III, 1996-I/2, blz. 193-198)
Een korte biografische schets van:
Wil van Dinther, beeldend kunstenaar