Nieuws

14 juli 2016:
Op de site zijn onder de Verwante Geslachten nieuw geplaats: Oudste generaties Smaling te Leiden. Hierbij is gebruik gemaakt als basis de publicaties van Henk v/d Waag in Ons Voorgeslacht. Op internet circuleren kwartierstaten die pretenderen af te stammen van een niet bestaande Pieter Smaling!
Ook geplaatst is: Genealogie Smaling uit Woerden. Deze tak stamt dus niet af van de tak Smaling zoals hiervoor vermeld, mogelijk is dat in de oudste generaties te Leiden een zoon uit Leiden vertrokken en is deze nog niet gevonden is. Hiervoor zou in aanmerking kunnen komen Dirck Claasz. Smaling taveernehouder te Heemstede.
Ten slotte is opgenomen de Genealogie oudste generaties van der Lisse uit Noord-Beveland. Hierbij van belang de excurs zoals opgenomen bij Mayken van der Lisse bij generatie XIIV onder 2.

10 augustus 2016:
Geplaatst opstel over Hoepertingen en de heren van Heeswijk, dit betreft het leen Hoeperingen van de leenzaal van Heeswijk in Noord Brabant. Toegevoegd zijn genealogieën van geslachten in verband staand met Hoepertingen. Daarbij een opstel over de Luihgouw in Belgisch Limburg en de Heren van Voeren (Fouron), op internet staan kwartierstaten met vermeende afstamming van het geslacht van Hoepertingen van de heren van Voeren.
  
16 augustus 2016:
Geplaatst Deelkwartiersten van Dinther, Hoogerwerf, Smaling en Verhoeven in PDF formaat. De deelkwartierstaten zijn bijgewerkt, nieuwe vondsten opgenomen en verbeteringen aangebracht.

17 augustus 2016.
Als laatste geplaatst: De oudste generaties van Herlaer. Ik wil hiermee de knuppel in het hoenderhok gooien betreffende de eerste Van Herlaers en hun echtgenotes. Ga de discussie aan met onderbouwde opmerkingen!

22 november 2016.
Geplaatst onder Verwante Geslachten: Oudste generaties Spierinck (van Heeswijk)

9 oktober 2017.
Vernieuwd genealogie Van der Lisse, toegevoegd: Reilof en de motte in het Noord-Ambacht van Kloetinge.

27 november 2017.
De rubriek Heemhistorie gevuld met publicaties en dossiers.

28 november 2018:
De naam Heemhistorie veranderd in Historisch Archief.
Geplaats in Dossiers onder deze knop:
Zeeuwse verwanten in de Grande Armeé van Napoleon.
Slavenhandel fregat Prins Willem de Vijfde.
Onder Genealogieën: Zeeuwse Genealogieën, diverse genealogieën die voorkomen in het dossier over Napoleon.
Onder verwanten genealogieën van Hoorn en de Louw

26 november 2019
nieuw ingevoerd onder Historisch archief/dossiers:
De Franken te Dinther Onderzoek Vroege Middeleeuwen
Dirck van Dinther, ridder (ca. 1270-1331)
Grenzen van Loosbroek, de gemeint van Dinther, Heeswijk en Bernheze, volgens de oorkonde van kort voor 1233.
Leengoederen te Dinther van de leenhoven Aerschot en Ravenstein.
De tienden van de polder van den Eyghen te Rosmalen.
Emelisse en Hamerstede twee verdronken dorpen op Noord-Beveland.
Willem Petersz. van Dinther en zoon Peter, 16e-17e -eeuwse kooplieden.
23 augustus 2022
Nieuw ingevoerd :
dossiers:
Het ontstaan van de Heerlijkheid Dinther en aanverwanten
De nakomelingen van Nicolaus (Cole) van Dinther Coelkens Kinderen
Analyse Casselboek versus leenboek Galesloot voor de letter A, betreffende Agnes van Wolfswinkel.
Makarius en zijn nakomelingen; betreft Makarius van den Bosch schepen van 's-Hertogenbosch en zijn mogelijke nakomelingen.
Genealogie oudste generaties Wijtvliet; deze versie is gebaseerd op mijn inzichten  op archeologisch onderzoek voor wat betreft de oudste vermeldingen.
Genealogieën aan verwanten
Vernieuwde versie Genealogie van Dinther --> Oss en Genealogie van Nuwelant op basis van nieuwe inzichten.
Genealogie oudste generaties Weygerganc.

26 januari 2023;
Nieuw onder de knop Dossiers:
Genealogie oudste generaties van Kruiningen en Genealogie van der Maalstede





    

Donderdag 4 oktober 2012

De genealogie van Dinther --> Oss aangevuld met nieuwe archiefvondsten en aangepast met nieuwe inzichten