GENEALOGIE VAN NUWELANT

© N.L. van Dinther 2010

Generatie I

I  Ambrosius van Nuwelant is overleden 1367.

De familie van Nuwelant wordt ook aangeduid met: van Nuwelant gezegd van Dordrecht. (zie Les van Zeeland van B W van Schijndel blz. 31, zonder direkte bronvermelding, onderzoek in Bosch Protocol is gewenst!).
Een genealogie familie van Dordrecht is apart uitgewerkt.
Heraldisch is het volgende op te merken:
Een
wapen van de familie van Dinther, waarvan zegels bekend zijn, is die van Ambrosius zoon van Edmond van Dinther en van Jan zoon van Ambrosius.

Het wapen vertoont: 3 vierbladen 2:1 waarbij het rechter vierblad is bedekt met een vrijkwartier vertonend 2 balken met daarboven 3 merletten.
Dit laatste wapen wordt gevoerd door de familie van Dordrecht.
De vraag kan gesteld worden of dit vrijkwartier via het geslacht van Nuwelant gezegd van Dordrecht bij het wapen van de familie van Dinther is ingebracht, aanwijzingen hiervoor doen zich voor, zie hiervoor het vermelde bij Jan Emondsz. van Nuwelant op 31 decemeber 1372 en de genealogie van Dinther.

Van hem en een onbekende vrouw zijn vier kinderen bekend:

1  Jan Ambrosiusz. van Nuwelant, zie II-A.

2  Daniel Ambrosiusz. van Nuwelant.

10 juni 1367. (tercia post Servati)
Daniel zoon w. Ambrosius van Nuwelant deel aanbestorven van Aleyt Barniers in een huis en land in Nuland gelegen aan de Steghe belendend erf Jan Busselen, die Hoeve en in Geffen aendie Vrede, verkoopt hij aan Peter zoon w. Emond van Nuwelant.

zelfde datum:
Daniel zoon w. Ambrosius van Nuwelant belooft betaling aan Dirck zoon w. Ywaen van den Grave, men geve de brief aan Tresvana vrouw van Daniel. a)


<1>

Hij was gehuwd met Tresvana.

3  Emond Ambrosiusz. van Nuwelant, zie II-B.

4  NNdr. van Nuwelant, zie II-C.


Generatie II

II-A  Jan Ambrosiusz. van Nuwelant, zoon van Ambrosius van Nuwelant (I), is overleden 1413.

Van hem en een onbekende vrouw is een kind bekend:

1  Ambrosius Jansz. van Nuwelant.

april 1413:
Evert van den Water zoon w. Liesbeth dochter w. Jan Veerdonc Sr. weduwe van Willem zoon w. Art Tielkens met een cijns uit land in Nuland van w. Goddijn Smid (of Smeeds) verkregen door Ambrosius zoon w. Jan Ambrosiusz. van Nuwelant tegen Jan Snegghelen Senior man van Liesbeth dochter w. Goddijn, nu van Willem Kepken zoon w. Gerit.

<2>

II-B  Emond Ambrosiusz. van Nuwelant, zoon van Ambrosius van Nuwelant (I), is overleden 1367.

Van hem en een onbekende vrouw zijn drie kinderen bekend:

1  Peter Emontsz. van Nuwelant.

10 juni (?) 1367: tercia post Servati.
Daniel zoon w. Ambrosius van Nuwelant deel aanverstorven van Aleyt Barniers in een huis en land in Nuland gelegen aan de Steghe belendend erf Jan Busselen, in die Hoeve en in Geffen aendie Vrede, verkoopt hij aan Peter zoon w. Emond van Nuwelant.

<3>
1368:
Marcelis en Dirck zoons w. Marcelis van den Hoevel 6 1/2 (passus=stukken ??) land in Nuland bij de Wolfdyc verkopen zij aan Peter Emontsz. van Nuwelant, Jan Goethuys en Jan Batenzoon jr. en Dirck zoon w. Lambert van den Hoevel doen afstand.

<4>
12 april 1368:
Peter
Emontssoen van Nuwelant, verkoopt een stuk land in Nuland aan de Wolfdyc aan Gerit Vos.

testes Spina et Machelijns, datum ut supra = 12 april 1368.

<5>
1414/1415:
zie bij Jacob Emontsz. van Nuwelant.

2  Emont Emontsz. van Nuwelant, zie III.

3  Jan Emond~Ambrosiusz. van Nuwelant.

31 dec. 1372:
Jan Spierinck zoon van w. Wouter Spierinck van Dinther verkoopt (vendidit) aan Jan zoon van w. Emond Broes van Nuwelant, 3 morgen en 2 hond land gelegen in de parochie van Nuwelant ter plaats "Die Hoeven" tussen de hoeve "Die Hinthamsche Hoeve" en tussen de hoeve "Cnoden Hoeve".

<6>
N.B.: De kleinkinderen van Jan Emondsz. van Dinther dragen op 10 dec. 1429 het bovengenoemde over aan het klooster. Jan Emondsz. van Dinther is overleden voor 1414, mogelijk is hij of zijn vader Emond van Dinther gehuwd met een van Nuwelant.

II-C  NNdr. van Nuwelant, dochter van Ambrosius van Nuwelant (I).

Zij trouwt 1345 waarschijnlijk met waarschijnlijk Emond Spierinc [van Dinther].

Van hen zijn twee kinderen bekend:

1  Jan Emondsz. van Dinther.

Hij is de vader van Jan Emondsz. van Dinther die met zijn nageslacht voorkomt te Dinther. Zie over hem de betreffende genealogie. Hij heeft daarnaast een natuurlijke zoon Wouter Spierinc van Dinther de hoppenbrouwer, zie als hiervoor.

2  Ambrosius van Dinther.

Hij kan de vader zijn van Emond Ambrosiusz. van Dinther (de Dynter) de secretaris van de hertogen van Brabant.


Generatie III

III  Emont Emontsz. van Nuwelant, zoon van Emond Ambrosiusz. van Nuwelant (II-B), is overleden 1414.

okt. 1384:
Jan van Zeeland verkoopt een huis "aenden Wintmolenbergh" te Den Bosch, die hij verkregen had van Emond zoon van w. Emond van Nuwelant, aan Nicolaes van Hees zoon van w. Jan van den Eynde.

<7>

Hij was gehuwd met Liesbeth Jacobsdr. van Meerlaer.

Van hen zijn drie kinderen bekend:

1  Emont Emont Emontsz. van Nuwelant, priester.

1414/1415:
zie bij Jacob Emontsz. van Nuwelant.

2  Jacob Emont Emontsz. van Nuwelant.

13 december 1431:
Dirck en Gijsbert zoons van wijlen Emont zoon van w. Jan Emontssoen van Dynther hebben overgedragen aan hun broer Jan Pontenyer hun 2/9 gedeelten en het recht in een pacht van 1 mud rog uit twee stukken land in Dynther ter plaatse Haselberch, nl. die Venacker en dat Kort stucke; welke pacht Emont zoon w. Jan Emonstssoen van Dynther had verkregen van Jacob zoon w. Emont Emontssoen van Nuwelant en van Jordaen zoon w Jacob van Scerpenberch.
testes Bathenzoen en Noeden.

<8>14121/1422:
Jacob
z.v.w. Emond en Liesbeth d.v.w. Jacob van Meerlaer, verstrefr van Jan Vladerack man van Beel van Meerlaer, goed Bruheze 't goet ter Ycker in Deurne.


<9>1414/1415:
te Dinther wordt vermeld: Jacob zoon w. Emont Emontsz. van Nuwelant en Jordaen Jacobsz. van Scerpenberch gehuwd met Johanna dochter van w. Emont, Peter Emontsz. van Nuwelant en zijn broer Emont, en Emont zoon w. Jan Emontsz. van Dynther, en Heer Emont, priester zoon van w. Emont Emontsz. van Nuwelant welke geen recht zal doen.
en:
Emond z.v.w. Jan Emontsz. van Dinther heeft een stuk land etc. gelegen in de parochie Herpen ter plaats genaamd "in die Niebeemden" erfelijk overgedragen aan Emond en Jordaen bovengenoemd.

<10>

3  Johanna Emont Emontsdr. van Nuwelant.

1414/1415:
zie bij Jacob Emont Emontsz. van Nuwelant.

<11>
13 december 1431:
Jordaen zoon van w. Jacob van Scerpenberch samen met zijn zwager Jacob Emondsz. van Nuwelant genoemd, zie bij zijn zwager.

<12>

Zij was gehuwd met Jordaen Jacobsz. van Scerpenberch.


Noten

  Dit overzicht is gemaakt op maandag 10 mei 2010 met Haza-21 versie 3.3.0.417.20100120 door N.L. van Dinther, Park Vossendijk 455, 3192 XH HOOGVLIET.

1)  a) SAB. RA R 1175 fol. 36.

2)  SAB. RA R 1188 fol. 150vo

3)  SAB. RA R 1175 fol. 36

4)  SAB. RA R 1175 fol. 16vo

5)  SAB. RA R 1175 fol. 104

6)  SAB. archief v/h klooster der Rijke Claren te Den Bosch, inv. nr. 44 fol. 154, regestnr. 259.

7)  SAB. RA R 1177 fol. 156vo.

8)  SAB. RA R 1202 fol. 25.

9)  SAB RA R1193 fol. 373vo

10)  SAB. RA R 1189 fol. 215vo.

11)  SAB. RA R 1189 fol. 215vo.

12)  SAB. RA R 1202 fol. 25.


Index

Dinther, van

Ambrosius II-C.2; Jan Emondsz. II-C.1.

Dinther]

Emond Spierinc [van II-C.

Meerlaer, van

Liesbeth Jacobsdr. III.

Nuwelant, van

Ambrosius Jansz. II-A.1; Ambrosius I; Daniel Ambrosiusz. I.2; Emond Ambrosiusz. II-B; Emont Emont Emontsz. III.1; Emont Emontsz. III; Jacob Emont Emontsz. III.2; Jan Ambrosiusz. II-A; Jan Emond Ambrosiusz. II-B.3; Johanna Emont Emontsdr. III.3; NNdr. II-C; Peter Emontsz. II-B.1.

Scerpenberch, van

Jordaen Jacobsz. III.3.

zonder achternaam

Tresvana I.2.