GENEALOGIE VAN DORDRECHT

© N.L. van Dinther 2010

Generatie I

I  Jan van Dordrecht, schepen 1309, wonende te Lith.

18 oktober 1309:
Martinus, zoon van Udo van Lith, als rechter gedelegeerd door Willem van Kessel, ridder, die door het St.-Lambertuskapittel van Luik als rechter is aangesteld in Kessel, Maren en Lith, stelt op aanmaning van Willem van Kessel voornoemd en van de schepenen van Lith, Albert zoon van Agnes en Jan van Dordrecht, Gillis van Tienen, monnik van St. Truiden, in het bezit van zekere goederen te Lith. Opgemaakt in het huis (domo) van Jan van Dordrecht.

<1>N.B. De goederen onder Lith zijn nagelaten door Makarius van 's-Hertogenbosch, kannunik van de kathedrale kerk te Luik aan abt en convent van St. Truiden.

<2>

Van Jan en een onbekende vrouw zijn drie kinderen bekend:

1  waarschijnlijk Heymerick van Dordrecht, zie II.

2  waarschijnlijk Agnes van Dordrecht.

1369:
Wouter
van Vucht man van Agnes d.v.w. Jan van Dordrecht heeft huis ande Dieze, verkregen van Margriet Prikers nu aan Mathijs z.v.w. Jan van Dordrecht.<3>
21 december 1384:
Agnes (van Dordrecht) weduwe van Leunis van Rysinghen , inwoonster van Den Bosch uittreksel uit haar testament betreffende een legaat van een erfpacht van 1 m. uit haar goederen te Lith aan haar knecht Gerardus van Derenborch als lijfrente en na diens dood aan de te komen aan de Tafel van de H. Geest te Den Bosch.


<4>

Agnes was gehuwd (1) met Wouter van Vucht. Wouter, bontwerker. Agnes was gehuwd (2) met Leonius van Rysinghen.

3  waarschijnlijk Mathijs van Dordrecht.

zie bij Agnes van Dordrecht.


Generatie II

II  (?) Heymerick van Dordrecht, waarschijnlijk zoon van Jan van Dordrecht (I), schepen 1351-1352, wonende te 's-Hertogenbosch.

Hij was schepen van 's-Hertogenbosch in 1351

<5>Zijn zegelstempel is bewaard gebleven en vertoont 2 dwarsbalken met in het schildhoofd 3 merletten, zie afbeelding.

Dirck van Boeghe beleend met zijn twee goederen te Oosterwijk en Tilburg met toebehoren, bijschrift:
daarna Heymerick van Dordrecht (gehuwd met Liesbeth Dircksdr. van Boeghe).
daarna Johannes van Dordrecht.

<6>Jan van Dordrecht zoon van Heymerik van Dordrecht en Lijsbeth van Boeghe zijn vrouw twee goederen te Oosterwijk en te Tilburg gelegen met toebehoren.

<7>
11 november 1393/1395:
Jan van Dijk en Jan Spierinc van Dinther hebben de helft van het goed "ten Hoemberge" gelegen deels in Dinther, Schijndel en Vechel bij deling gekregen tegen Heymerick van Dordrecht en dragen nu een cijns over aan Dirck nat. zoon w. Art Heym.

<8>
N.B.: Jan van Dijk is de man van Dircxke van Dinther dr. Dirck Van Dinther alias van Gestel, Jan Spierinc is haar broer zoon van Dirck van Dinther alias van Gestel.

Heymerick was gehuwd (1) met Liesbeth Dircksdr. van Beughe, dochter van Dirck van Beughe en [Yda] van Moenle.

Van Heymerick en Liesbeth zijn vier kinderen bekend:

1  Geertruid van Dordrecht.

1382:
Geertruid weduwe van Geerling van Keeldonc en zoon Jan een pacht te Aarlebeke door Godart nat. zoon van Heymerick van Dordrecht t.b.v. de kinderen van w. Geerling en Geertruid, nu aan Aelbert zoon w. Willem van Beke man van Margriet dr. w. Geerling van Keeldonc en Geertruid, en een pacht die Leunis zoon w. Geerling van Keeldonc t.b.v. Geerling man van Geertruid dr. Heymerick van Dordrecht eveneens aan Aelbert.

<9>
1387:
Geertruid weduwe Geerling van Keeldonc erfgoed in Lith van w. haar vader Heymerick van Dordrecht.

<10>

Geertruid was gehuwd met Geerling van Keeldonc. Geerling is overleden voor 1382.

2  Liesbeth van Dordrecht.

1379:
Vermeld
als lid Onze Lieve Vrouwen broederschap Den Bosch joffr. Lysbeth Heymericdr. van Dordrecht.<11>

3  Jan van Dordrecht is geboren rond 1345, zie III.

4  [Yda] van Dordrecht is geboren rond 1346.

1379:
Yda
huisvrouw Boest lid Onze Lieve Vrouwe broederschap Den Bosch.

(zij wordt genoemd direct voor joffr. Lysbeth Heymericksdr. van Dordrecht en kan identiek zijn met de echtgenote van Goossen van Beest)


<12>

[Yda] was gehuwd met Goossen van Beest, zoon van Gherbrant van Beest.

1368: (sabbato post pentecosten)
Goossen van Beest z.v.w. Gherbrant van Beest, ridder belooft zijn schoonvader Heymerick van Dordrecht.


<13>
1384:
Jan
van Dordrecht z.v.w. Heymerick en zijn dochters Liesbeth en Hadewig en Goossen Van Beest, schoonzoon van w. Heymerick en kinderen (geschil).<14>

Van Heymerick en een onbekende vrouw is een natuurlijk kind bekend:

5  Godart van Dordrecht.


Generatie III

III  (?) Jan van Dordrecht, zoon van Heymerick van Dordrecht (II) en Liesbeth Dircksdr. van Beughe, Schepen Den Bosch 1410, is geboren rond 1345.

Hij was schepen van 's-Hertogenbosch in de jaren 1374, 1388, 1392, 1398, 1405 en 1409.

<15>Zij zegel van 7 juli 1410 is bewaard gebleven en vertoont 4 kwartieren 1 en 3 het wapen van Dordrecht en 2 en 4 het wapen van Dinther (= van Beughe), zie afb.

1368:
Jan Heymerickszoon van Dordrecht de helft van een beemd die was van Dirck van Boeghe, die boentuyn in Heeswijk, belendend Ywaen van Vauderic, en welke Heymerick aan Jan zijn zoon ten huwelijk had gegeven, verkoopt hij aan Jan nat. zoon van Dirck (van Beughe)

<16>
1350-1374:
Jan van Dordrecht zoon Heymerick van Dordrecht en Liesbeth van Boege zijn vrouw alle goederen te Oisterwijc etc.

<17>
juni 1380:
Jan van Dordrecht en Jan van Beughe en Henrick gezegd Middelroetssoen van der Aa beloven Yda nat. dr. w. Dirck gezegd Middelrode van Beughe geld.

<18>
1384:
Jan van Dordrecht zoon w. Heymerick en zijn dochters Liesbeth en Hadewij en Goossen van Beest, schoonzoon van w. Heymerick en kinderen betreffende een geschil.

<19>
1390/1394:
Willem van Kessel, zoon w Jan van Eyndhoven, ridder, man van Margriet dr. w. Goossen van Beest en NN dr. Heymerick van Dordrecht, aan Jan van Dordrecht zoon w. Heymerick.

<20>
24 dec. 1399:
Jan
van Dordrecht zoon van Heymerick van Dordrecht en jofr. Liesbeth dr. w. Dirck van Boeghe, de helft die zijn ouders toebehoort in een jaarcijns van 3 pond grooten munt van Tours van de koning van Frankrijk te geven voor 17 klein denier munt van de hertog van Brabant voor 16 denier en 4 parisies voor elke denier ten dage van de betaling te geven ieder jaar op het feest van Sint Denijs uit alle de goederen en erven van wijlen Willem van Meerwijc, in gebouwen, boomgaarden (of=wijnen/weiden?) en hoven (tuinen) in St. Oedenrode bij het kerkhof van de kerk van St. Oda, welk erfgoed Art van Moenle tegen cijns had gegeven aan gezegde Willem van Meerwijc, namelijk voor drie pond erfcijns in gezegde munt; en welke helft van die cijns aan Heymerick gehuwd met joffr. Liesbeth de ouders van Jan van Dordrecht door de dood van Art van Moenle, oom van joffr. Liesbeth was aanbestorven krachtens erfrecht en nu toebehoort aan Jan van Dordrecht voornoemd; heeft hij verkocht aan Hubert van Ghemert, met beloften etc. voor erfgenamen van wijlen Heymerick.

testes Ywijn et Moedel, datum supra = in vigilia nat. Domini= 24 dec. 1399.

<21>N.B.: zie voor verdere opmerkingen over Dirck van Boeghe en Art van Moenle aantekeningen van M H M Spierings bij bovengenoemde transcriptie)

ca. aug.1407 en 1420/22:
Jan van Dordrecht man van w. joffr. Elsbeen dr. w. Jan Bac Berthouts hebben een dochter joffr. Heilwich gehuwd met Claes Steenwech, deze deelt met Jan Wijflet en Gielis zoons van w. Jan Bac Berthouts (van Tilburg).

<22>

Jan was gehuwd (1) met Elsbeen Jan Bac Berthouts.

Van Jan en Elsbeen zijn twee kinderen bekend:

1  Liesbeth van Dordrecht is overleden na 1455.

Zie over haar gezin de literatuur in de noot.

<23>

Liesbeth was gehuwd met Henrick Jansz. van Amerzoyen. Henrick is geboren rond 1385, is overleden in 1431. Henrick werd ongeveer 46 jaar.

2  Hadewig van Dordrecht.

8 dec. 1390:
Lijftocht van Hadewig, dochter van Jan van Dordrecht, gehuwd met Arnout van der Dussen, op 100 oude schilden uit een korentiend in Nieuwerkerk.
16 april 1391:
Een
korentiend in Nieuwerkerk in het ambacht van Gijsbert Bot belening aan Arnout van der Dussen heer Florisz.

14-5-1408:
Jan
van der Dussen beleend bij dode van Arnout zijn vader.<24>

Hadewig was gehuwd (1) met Aernout van der Dussen, zoon van Floris van der Dussen en Catrina van Weyden. Aernout is overleden voor maandag 14 mei 1408. Hadewig was gehuwd (2) met Claes Goossensz. van Steenwech, zoon van Goossen Henricksz. van Steenwech en Beel Dircksdr. van Gemert.

ca. augustus 1408:
Jan van Dordrecht tocht uit land die Brake te Dinther bij die Pelshovel en dat Mortel nu van de erfgenamen van w. Spyrinc van Dynther en grenzend aan de "Rodenborch" schenkt hij aan joffr. Hadewig zijn dochter van gez. Jan;
gevolgd
door Claes Steenwech man van joffr. Hadewig geeft dat land ten pacht aan Matheeus z.v.w. Willem van Geffen tegen betaling in rog etc. te leveren aan de mansio van genoemde Jan in Dinther.


<25>Jan van der Dussen ( kleinzoon van Jan van Dordrecht ) belooft mede.

<26>
ca. augustus 1408:
Claes Steenwech gehuwd met joffr. Hadewig, dochter Jan van Dordrecht en joffr. Elsbeen dr.v.w. Jan Bac, deling van het goed 't Broec te Tilburg met Bertout Bac, Jan Wijflit en Gielis zoons w. Jan Bac Berthoutssoen.

<27>
ca. januari 1413:
Claes Steenwech z.v.w. Goossen belooft een pacht aan Goossen, Henrick en Dirck zijn broers, uit goed van wijlen Jan van Dordrecht in Dinther.

<28>
8 april 1413:
Claes
Steenwech z.v.w. Goossen een cijns t.b.v. zijn broer Goossen uit 't goed te Bueghe in Dinther en uit zijn huizing aldaar en uit hoeve in Goerle en uit hoeve in Tilburg en uit hoeve in Rosmalen waarin wijlen Jan van Dordrecht verstorven was en uit land in Macharen.

Eveneens aan Henrick zijn broer gelijke belofte.

<29>
ca. dec. 1414:
Claes
Steenwech man van Hadewig d.v.w. Jan van Dordrecht, een cijns die Jan van Dordrecht had verkregen van zijn vader Heymerick uit de Conincxgheer in die Hoeven aan Jacob z.v.w. Maarten Groy en aan Jan Pijnappel. (meer acten)


<30>
23 april 1420:
Een cijns uit huis van w. Jan van Dordrecht met Claes Steenwech z.v.w. Goossen man van Hadewig d.v.w. Jan van Dordrecht en Jan Heyme ( zijn zwager) en Goossen Steenwech (broer van Claes) en zijn broer Henrick en Art Steenwech zoon van Goossen.

<31>
5 mei 1434:
Claes Steenwech verklaart verkregen te hebben een cijns van 7 pond van Art van Moenle welke cijns Nicolaus Petersz. van Dinther gewoonlijk betaalde aan Johannes van Dordrecht, nu aan Claes Steenwech.

<32>N.B.: Art van Moenle is de oom van Liesbeth van Boeghe gehuwd met Heymerick van Dordrecht de ouders van Jan van Dordrecht. Wie Nicolaus Petersz. van Dinther is, is nog niet opgelost.

Jan had een buitenechtelijke relatie (2) met Liesbeth van Lyt.

21 mei 1420:
Geerling
van Ghemert z.v.w. Jan verkoopt een pacht ten bate van Henrick, Jan, Dirck, Liesbeth en Elsbeen nat. kinderen van w. Jan van Dordrecht en van Liesbeth van Lyt, uit een hoeve van w. Jan van Ghemert in Nistelrode waar Dirck Geritssoen zit als pachter. Reyner Scaden belooft mede.<33>
10 april 1497:
Kwestie tussen Pieter Cole en Janne van Amerode - er zijn lange tijd ongeregelheden geweest omtrent de betaling van 25 oude schilden erfrente uit goederen gelegen onder Boxtel die Heer Goessen van der Aa, ridder, destijds voor schepenen van Den Bosch had verkocht - daarna in eigendom van de weduwe en haar kinderen Arnt, Merten en Jacop zonen van Merten Monick die ze voor Bossche schepenen heeft getransporteerd naar heer Janne van der Horst en Hendrik van de Velde executeurs van het testament van wijlen Jan van Dordrecht en dat ten behoeve van Dierick en Elsen kinderen van genoemde Jan en ten behoeve van Henric en Lijsbeth natuurlijke kinderen van Jan voornoemd - dat daarna jouffrouwe Lijsbeth weduwe wijlen Diericx van Amerode, Jan haar zoon en Everard van Doerne man van Margriet haar dochter wettelijk had verkocht voor schepenen van Den Bosch 16 van de 25 oude schilden ten behoeve van Henric van Ham en uiteindelijk had Willem Monick die 16 oude schilden als man en momboir van Barbara zijn vrouw dochter van wijlen Henric van Ham voor de Bossche schepenen getransporteerd naar Pieter Coel.

<34>

Van Jan en Liesbeth zijn vijf natuurlijke kinderen bekend:

3  Henrick van Dordrecht.

4  Jan van Dordrecht.

5  Dirck van Dordrecht.

6  Liesbeth van Dordrecht.

7  Elsbeen van Dordrecht.

Elsbeen was gehuwd met Hendrick Vander Dort ook genaamd Camerrinck.

16 mei 1428:
Uittreksel
testament van de echtgenoten Henricus vander Dort dictus Camerinck en domicella Elsabena, dr.v.w. Johannes van Dordrecht , poorters van Den Bosch.<35>


Noten

  Dit overzicht is gemaakt op maandag 10 mei 2010 met Haza-21 versie 3.3.0.417.20100120 door N.L. van Dinther, Park Vossendijk 455, 3192 XH HOOGVLIET.

1)  Origineel Hasselt, staatsarch., charters St. Truiden 305. Van de twee zegels, afhangend bevestigd, is het bovenste (blijkbaar dat van Jan de investiet van Kessel) grotendeels verloren, dat van Willem van Kessel geschonden. OBNB I.2, regestnummer 795

2)  OBNB I.2 nr. 793

3)  SAB RA R 1175 fol. 178vo.

4)  SAB, archief THG regestnr. 953.

5)  Jacobs Justitie en Politie in 's-Hertogenbosch blz. 258

6)  ARA Brussel, leenkamer van Brabant inv. nr. 2. Leenboek Stootboek fol. 54vo.

7)  Leenboek Stootboek fol. 58vo.

8)  SAB, RA R 1189 blad 225, aant. M H M Spierings blz. 183.

9)  SAB, RA R 1176 fol. 237vo-238, aant. M H M Spierings blz. 60

10)  SAB, RA R 1178 fol. 15vo, aant. M H M Spierings blz. 184

11)  A.F.O. van Sasse van Ysselt, de voorname huizen en gebouwen van 's-Hertogenbosch, deel III blz. 153.

12)  A.F.O. van Sasse van Ysselt, de voorname huizen en gebouwen van "s-Hertogenbosch deel III blz. 153.

13)  SAB RA R 1175 fol. 76vo.

14)  SAB RA R 1177 fol. 100.

15)  Jacobs Justitie en Politie in 's-Hertogenbopsch voor 1629, blz. 259,260,261 en 262.

16)  SAB RA R 1175 fol. 26vo.

17)  ARAB leenboek Stootboek fol. 58vo

18)  SAB RA R 1176 fol. 129vo

19)  SAB RA R 1177 fol. 100, aant. M H M Spierings blz. 112

20)  SAB RA R 1179 fol. 287, aant. M H M Spierings blz. 279

21)  SAB RA R 1181 fol. 122

22)  SAB, RA R 1185 fol. 196vo en R 1192 blad 301

23)  GTMWB 1978 Een tweede tak van Ammerzoden-Annelroy,blz, 21-22t

24)  Ons Voorgeslacht nr. 350 mei 1985 blz. 190, repertorium op de lenen van de hofstede Altena 1232-1650, door J C Kort nr. 23.

25)  SAB RA R 1185 fol. 192.

26)  SAB RA R 1185 fol. 194vo.

27)  SAB RA R 1185 fol. 196vo.

28)  SAB RA R 1188 fol. 392.

29)  SAB RA R 1188 fol. 150.

30)  SAB RA R 1188 fol. 481.

31)  SAB RA R 1191 fol. 321vo.

32)  SAB RA 1204 fol. 295

33)  SAB RA R 1188 fol. 420vo.

34)  ARAB, vonnisboeken Raad van Brabant, inv. nr. 550 fol. 53vo, vonnisnr. 28; zie website Henk Beijers fiche 2 RANB toegangsnr. 1107.

35)  Alphons van den Bichelaer. Het notariaat in Stad en Meierij van 's-Hertogfenbosch tijdens de Late Middeleeuwen (1306-1531). CD-Rom nr.4.1


Index

Amerzoyen, van

Henrick Jansz. III.1.

Beest, van

Gherbrant II.4; Goossen II.4.

Beughe, van

Dirck II; Liesbeth Dircksdr. II.

Dordrecht, van

[Yda] II.4; Agnes I.2; Dirck III.5; Elsbeen III.7; Geertruid II.1; Godart II.5; Hadewig III.2; Henrick III.3; Heymerick II; Jan III.4, III, I; Liesbeth II.2, III.1, III.6; Mathijs I.3.

Dort

Hendrick Vander III.7.

Dussen, van der

Aernout III.2; Floris III.2.

Gemert, van

Beel Dircksdr. III.2.

Keeldonc, van

Geerling II.1.

Lyt, van

Liesbeth III.

Moenle, van

[Yda] II.

Rysinghen, van

Leonius I.2.

Steenwech, van

Claes Goossensz. III.2; Goossen Henricksz. III.2.

Vucht, van

Wouter I.2.

Weyden, van

Catrina III.2.

zonder achternaam

Camerrinck III.7; Elsbeen Jan Bac Berthouts III.