Publicaties

Boeken: auteur Nico (N.L.) van Dinther


Sprokkels uit Poortugaals Historie; uitgave Gemeente Poortugaal, 1977.
De Laat-Gotische Kruiskerk te Poortugaal, uitgave NH kerk Poortugaal, i.vm. met Kerkepad, 1979.
Van Dinther, Brabantse Geslachten, Middeleeuwen 1100-1500, uitgave Capricornus, 2006.
Dinther tussen Aa-Leigraaf-Beekgraafgebied, uitgave Capricornus, 2014.

Publicaties in periodieken/tijdschriften etc.

Wat hadden de heren van Heeswijk vóór 1400 met het kasteel te maken? ( Castellogica , I , 1986,blz. 235-244)
Kasteelbouwer(s) in Heeswijk. (Castellogica , III, 1996-I/2, blz. 193-198)


De ligging van het ridderhof Ten Bogaerde te Dinther ( De Wojstap - Kroniek jg. 22 nr. 4, december 2002, blz.14-24)
Speurend in archieven naar sporen in het landschap (De Wojstap - Kroniek, jg. 26 nr. 2, juni 2006, blz. 3-13)