Oorkonden

nummer 1:

Oorkonde 31 maart 1139 van Paus Innocentius II, Parijs Bibliothèque Nationale, ms. lat. 9307/7.

Originele hoogte ca. 60 cm, breedte ca. 47,5 cm.

Het regest van deze oorkonde bij H.P.H Camps in het oorkondeboek van Noord-Brabant tot 1312, deel 1.1 nr. 42 luidt:

Paus Innocentius II bekrachtigt alle schenkingen aan de St.-Servaaskerk te Maastricht gedaan ( waaronder de kerken van Megen en Dinther). De loden bul van de paus, uithangend aan een zijden zegelstreng. Links van de subcriptio de rota met de zinspreuk " Adiuva nos, Deus salutaris" rechts het monogram Benevalete.

In de oorkonde zijn veel meer plaatsen genoemd. Voor onze streken zijn nog van belang de plaatsen Appelteren en Oijen beiden liggende in het Gelderse gebied aan de andere kant van de Maas tegenover Megen.

Volgens Joachim Deeters gedenkt Jocundus in zijn Translatio sancti Servatii in lovende woorden de schenking van "ex bonus" (koning) Zwentibold van de " villa" Oia aan de St-Servaas.
(Servatiusstift und Stadt Maastricht. Untersuchungen zu Entstehung und Verfassung, door Joacim Deeters, blz. 30, Rheinisches Arciv nr. 73, Ludwig Röhrscheid Verlag, Bonn, 1970)

Zie verder het artikel: Kanunniken en de St Servaaskerk te Dinther, door N.L. van Dinther in de Wojstap-Kroniek 2010.

De oorkonde is te Rome in het paleis van de paus Het Lateraan uitgevaardigd. Hij was paus als opvolger van Honorius II van 13 februari 1130 tot 24 september 1143 en werd opgevolgd door Celestinus II. Hij werd geboren te Rome als Gregorio de Papareschi. Hij was op het sterfbed van paus Honorius II gekozen tot nieuwe paus. Aangezien dit op een formeel onjuiste manier was gebeurd werd zijn keuze door diverse kardinalen betwist en kozen ze als tegenpaus Anacletus II.
(Bron: wikipedia.org/wik/Paus-Innocentius-II)


________________________________________________________________
nummer 2:

Schenkingsoorkonde van Albert van Dinther aan de Abdij Berne tussen 13 mei en 4 juni 1196:
Het regest nr. 85 in het Oorkondeboek Noord-Brabant deel I.1 luidt:
Albert van Dinther draagt zichzelf en alles wat hij in de nabijheid van de curia Bernheze bezit op aan de Abdij Berne; en daar hij deze goederen in leen hield van heer Hendrik van Kuyc en deze weer van de hertog van Brabant, draagt hij in plaats daarvan zijn allodium onder Meel aan Hendrik van Kuyc op.

In het boek "Van Dinther, Brabantse Geslachten, middeleeuwen 1100-1500", 2006, door N.L. van Dinther wordt uitgebreid op o.m. deze oorkonde ingegaan.
___________________________________________________________________________________________________